Lirik Lagu Mataran Billa' - Salma Margareth

Cipt: Abraham

Voc: Salma Margareth


Tangku kapang dikka’

Tommu male memboko’

Memboko’ duka penammu siulu’

Dio mai kaleku

Kengku issanni duka

Lamu sa’bianganna’

Tae’ra na den tu rannungku siulu’

Lako kalemu

Ya tonta mane sitammu

Masannang tongan penammu siulu’

Susi duka lan penangku

Umpa’kaboro’ batang kalemu

Apa totemo duka

Mu pa’dikki batang kaleku

Maleko sola to senga’

Sondana batang kaleku

Susi billa’ taranna penammu

Unnira’ penangku

Du du du du du du

Du du du du du du

Mapanding tongan penangku siulu’